NVŠ

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas

Teatro studija, padeda vaikams ir jaunimui geriau pažinti save bei susipažinti teatro kultūra. Teatro studija taip pat padeda orientuotis į šiuolaikinį teatrą, spektakliai yra kuriami kartu su vaikais. Vaikai turi galimybę kurti savo teatro viziją. Teatro studijos vadove yra LMTA absolventė. Programos dalyviai filmuos savo pasirodymus ir viešins internete. Mūsų programa suteikia galimybę vaikams ir jaunimui lavinti teatro įgūdžius – jie mokosi teatro sąvokų ir kalbos, susipažįsta su teatro aktoriais ir kūrėjais. Pagrindinė programos veikla: teatro, kalbos ir judesio lavinimas. Vaikai vaidina, kuria pjeses, mokinasi profesionalų kalbos. Tokia programa turi didelę socialinę prasmę. Dalyvaudami grupinėse užsiėmimuose ugdome vaikų jautrumą, drausmingumą, pagarbą kitam žmogui, ištvermingumą, savęs vertinimą. Visą tai formuoja charakterį, vidinę inteligenciją, toleranciją. Kurdami kartu su vadove, vaikai turi galimybę parodyti savo pasiekimus, siekti aukštesnių tikslų. Vaidinant kartu vaikai turi galimybę geriau pažinti vienas kitą, tokiu būdu formuojamas gilesnis dvasinis ryšis tarp žmonių. 

Olga Solovjova, studijos vadovė

Šeštadieniais nuo 13.00 iki 17.00

Scenos choreografinė miniatiūra yra palanki naujų vaizdų ir išraiškingų priemonių paieškai. Tai visų pirma yra emocijų išraiška ir gebėjimas parodyti individualias menininko savybes. Choreografijos meno struktūroje, choreografinė miniatiūra buvo ir lieka šiandien viena iš labiausiai įkvėptų nepriklausomų formų, nes vienoje miniatiūroje galima pastebėti visą šokio kultūrą. Tradicinis liaudies choreografijos tyrimas ir plėtra daro įtaką gilesnėms tautinės kultūros žinioms. Būrelio vadovė turį aukštąjį pedagogikos išsilavinimą. Kuriant choreografinę miniatiūrą su vaikais, mokytoja smulkiai sujungia šiuolaikinį šokį ir liaudies, muzikos motyvus. Rezultatas yra neeilinis, elegantiškas, gilus ir jausmingas.

Polina Pereverzeva, choreografė

Antradieniais nuo 13.15 iki 16.45

Choras. Repertuaras yra gausus ir įvairus — nuo senųjų autorinių kūrinių iki šiuolaikinės, specialiai chorui dedikuotos muzikos, taip pat repertuare yra ir senovinio stačiatikių giedojimo pagrindai. Choro vadovė yra kvalifikuota pedagogė, turinti apie 20 metų patirties. Programos dalyviai mokinasi naujus kūrinius, koncertuoja, filmuoja savo pasirodymus ir viešina internete. Mūsų programa suteikia galimybę vaikams ir jaunimui lavinti muzikos įgūdžius – jie mokinasi muzikinių sąvokų ir kalbos, susipažįsta su garsiausiais kompozitorių kūriniais. Programa sukurta taip, kad visi dalyviai lengvai ir paprastai susipažįsta su choro dainavimo pagrindais. Vaikai dainuoja, sužino daugiau apie profesionalius muzikantus bei kompozitorius ir lavina muzikos žinias. Didelę reikšmę ugdymo filosofijoje turi grupiniai užsiėmimai ir bendras repertuaras. Tokia programa turi didelę socialinę prasmę. Dalyvaudami grupinėse užsiėmimuose ugdome vaikų jautrumą, drausmingumą, pagarbą kitam žmogui, ištvermingumą, savęs vertinimą. Visą tai formuoja charakterį, vidinę inteligenciją, toleranciją. Dainuodami kartu vaikai turi galimybę parodyti savo pasiekimus, pamatyti ir išgirsti draugų dainavimą, kartu vertina savo techniką ir visą tai tampa nauju stimulu tobulėti, siekti aukštesnių tikslų.

Jekaterina, choro vadovė

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18:05

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, akreditavusiems NVŠ programas savivaldybėje.

Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 20 Eur/mėn.

papildoma informacija : darja@jkelias.lt

telefonas: 867737244