Savižudybių prevencija

COVID-19 pandemijos metu pasaulis susiduria ne tik su sunkumais sveikatingumo bei ekonomikos srityse, bet ir su psichologinėmis problemomis. COVID-19 užtikrintai daro įtaka sąlygoms, kuriose auga ir vystosi vaikai. Trumpalaikis išsiskyrimas su artimaisiais, netektys, draugystės praradimas, dideli bendravimo apribojimai, dienotvarkės susidarkymas, atskyrimas nuo visuomenės gali turėti milžiniškas negatyvias pasekmes gerovei, vystymuisi ir vaikų bei paauglių apsaugai.

Vilniaus universiteto mokslininkų 2020 m. tyrimas apie nuotolinį vaikų ugdymą COVID-19 pandemijos metu parodė, jog prastėja vaikų emocinė sveikata, tėvų ir mokinių teigimu, net trečdalis visų emocijų ir elgesio sunkumų atsirado COVID-19 pandemijos metu. Pastebėtas tiesioginis ryšys tarp ilgėjančios vaikų buvimo prie ekranų trukmės ir prastesnės jų emocinės sveikatos bei elgesio, noro mokytis mažėjimo, mokymosi rezultatų prastėjimo, miego problemų augimo ir nusiskundimų sveikata skaičiaus didėjimo. Taip pat beveik trečdaliu išaugo 10 m. vaikų probleminis interneto naudojimas. Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro 2020 m. spalio mėnesį atlikto tyrimo, rezultatai atskleidė, kad daugiau nei pusė paauglių teigė dėl pandemijos patiriantys santykių su bendraamžiais sunkumų, o maždaug 1 iš 4 – santykių sunkumų šeimoje. Taip pat pastebėtas išaugęs paauglių, patiriančių ryškių psichologinių sunkumų skaičius – iki COVID-19 pandemijos ryškių psichologinių sunkumų patyrė apytiksliai 1 iš 7 paauglių, o pandemijos metu – 1 iš 5 paauglių.

Vilniaus Universiteto psichologų nuomone įprastos aplinkos pasikeitimas, senų ryšių praradimas, net ne krizės laikotarpiu, jaunuoliams suteikia daug streso. Tai sukelia pasekmes: dideli sunkumai mokymosi metu, nerimas, depresija ir padidėjusi savižudybių rizika.

Savižudybių problema itin aktuali Lietuvos kontekste: Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro skaičiavimais, per 3–4 metus savižudybių Lietuvoje padaugės papildomai 230 atvejų (apie 10–15 proc. kasmet). Prognozuojama, kad didžiausia grėsmė bus ne tuomet, kai mėginama suvaldyti COVID-19 pandemiją įvairiais apribojimais, o jiems pasibaigus ar apribojimams užsitęsus, kai ryškiau pradės jaustis ekonominės pasekmės.

Mūsų manymu, darbas su vaikais ir paaugliais, patyriančiais psichologinius sunkumus COVID-19 pandemijos metu, taip pat ir dabar vykstančio karo Ukrainoje metu, yra būtinas, kad sumažinti savižudybių riziką.

Projekto tikslas – užsiėmimų metu padėti Vilniaus miesto mokyklų mokiniams susidoroti su psichologinėmis problemomis, atsiradusioms dėl COVID-19 pandemijos, skatinant jų sąmoningumą ieškant gyvenimo prasmės, padedant laikytis išsikeltų tikslų bei teikiant savalaikę psichologinę paramą ir pasiūlyti kokybišką metodinę informaciją tėvams.

Projekto veiklos:

1. 3-jų užsiėmimų ciklas „Kelionė pirmyn“ mokyklose tikybos ir etikos pamokų metu su psichologu bei sielovadininku. Ruošiant jį bus dalinai remiamasi psichologo Viktoro Franklo knygą „Vis vien sakyti gyvenimui Taip“. Autorio suformuluoti patarimai yra tokie universalūs, kad tiks bet kuriam žmogui, atsidūrusiam sunkioje gyvenimo situacijoje. Užsiėmimų metu bus kalbama apie tai, kaip mylėti gyvenimą, atrasti gyvenimo prasmę, išsikelti tikslus ir neprarasti motyvacijos jų siekti, kaip elgtis sunkiu laikotarpiu ir nepasiduoti nesibaigiantiems iššūkiams, pamatyti viltį, net kai visiškai nusviro rankos. Iš viso bus organizuota apie 50 užsiėmimų. Pirmo užsiėmimo metu bus iškelti sąmoningi ir įgyvendinami tikslai, kuriuos trečio užsiėmimo metu padės įsivertinti psichologas ir sielovadininkas. Paskaitos pabaigoje bus pateikta informacija apie emocinės ir psichologinės pagalbos kontaktus: Jaunimo linija, Vaikų linija, Tėvų linija ir kt.

2. Laikotarpyje tarp pirmojo ir trečiojo užsiėmimo kiekvienoje klasėje psichologas teiks savalaikes psichologines konsultacijas, mokiniams norint pasidalinti iškilusiais pamąstymais, užduoti asmeninius klausimus ar sulaukti psichologinės pagalbos. Parama bus teikiama įvairiais, patraukliais mokiniams būdais: telefonu, elektroniniu paštu, vaizdo skambučiu bei gyvų susitikimu metu.

3. Bus paruošta 800 lankstinukų skirtų tėvams, kur išsamiai bus aprašyta ką tėvai galėtų padaryti, kad palengvintų mokinių psichologinę įtampą COVID-19 pandemijos metu.

Veiklos vadovas: Agnė Daunytė, agne@jkelias.lt, +3702331646.

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.