Vaikų dienos centras

Dienos centro tikslas – organizuoti ir teikti socialines paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams.

Teikiamos socialinės paslaugos:

 informavimas;
 konsultavimas;
 tarpininkavimas;
 kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
 pagalba ruošiant pamokos;
 vaikų maitinimas;
 laisvalaikio organizavimas;
 psichologinės pagalbos organizavimas, individualaus psichologo/socialinio darbuotojo
konsultavimas;
 parengimas planų pagalbos vaikui ir jo šeimai;
 kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius;
 sociokultūrinės paslaugos;
 psichosocialinė pagalba;
 edukacinės paslaugos;
 aktyvus darbas su vaiko socialiniu tinklu;
 dalyvavimas atvejo vadybos posėdžiuose.
 bendruomenės įtraukimas į centro veiklą;
 centrą lankančių vaikų įtraukimas į bendruomenės veiklą;
 pilietiškumo ugdymas;
 teisinė pagalba (konsultacija arba tikslingas nukreipimas);
 ir kitos paslaugos.
Norint tapti dienos centro paslaugų gavėju, vaikų tėvams reikia užpildyti prašymą ir
lankytojo anketą.


Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadeniais nuo 14:00 iki 18:00 val. penktadieniais nuo 13:00 iki 17:00 val.
Informacija: +37067674504, vdc@jkelias.lt.